תחומי מומחיות-שירות

(ייעוץ – לשימור אנרגיה וקיימות (בניה ירוקה

 

תקני בנייה ירוקה

שימור אנרגיה וקיימות

הדמיות אקלימיות

 

תכנון – אדריכלות אקלימית ובת קיימא

תכנון אקלימי מפורט לחזיתות חכמות

תכנון אדריכלי עם דגש אקלימי ואקולוגי