Opera-onSea-Towers_580


אופרה על הים

נתניה, 2006
לקוח: דניה סיבוס
אדריכלות: גבי טטרו אדריכלים בע”מ
מחקר ואקו-אדריכלות: הדמיות תרמיות לזיגוג
(בשיתוף עם א.ש.ל איכות סביבה ואקוסטיקה)