בית פריד

צופים, 2008
אדריכלות: נטע רויטגור-לביץ
מחקר ואקו-אדריכלות: יעוץ אקלימי