PorterSchool_M


 

ביה”ס ללימודי סביבה ע”ש פורטר

אוניברסיטת תל אביב, 2008-2014
תורמת: דיים שירלי פורטר
אדריכלות: אקסלרוד-גרובמן, גאוטקטורה, חן אדריכלים
מחקר ואקו-אדריכלות: יעוץ תאורה טבעית

זכה בדירוג הגבוה ביותר של התקן האמריקאי לבנייה ירוקה   Platinum LEED ושל התקן הישראלי לבנייה ירוקה 5281

  LEED-platinum

הבניין החדש של בית ספר ללימודי סביבה על שם פורטר הינו תוצאה של תחרות אדריכלית, אשר נערכה בשנת 2008 ביוזמת קרן פורטר, לתכנון הבניין הירוק הראשון באוניברסיטת תל אביב. הבניין תוכנן להכיל מגוון טכנולוגיות סביבתיות, ולשמש כמעבדה ללימוד בנייה ירוקה ולעריכת מחקרים בתחום הסביבה. הבניין מיועד לעמוד בדרישות הגבוהות ביותר של התקן הבניה הירוקה האמריקאי LEED, וכן בתקן הבנייה הירוקה הישראלי 5281.

הבניין תוכנן לשימור אנרגיה ומים. שלושת מאפייניו העיקריים הינם: האטריום, אשר הינו מבואת זכוכית (המוצלת על ידי האקו-וול) ומשמשת לתצוגה; האקו-וול הממוקם בחזית הדרומית, אשר תוכנן לשמש כאזור מחקר; והקפסולה, אשר תציג באמצעות תאורת לד מידע סביבתי, כגון צריכת האנרגיה של הבניין ורמת זיהום האוויר בעיר.

מחקר ואקו-אדריכלות שימש כיועצי תאורה טבעי לבניין פורטר. בשלבי התכנון הראשונים הדמיות תאורה טבעית נערכו להערכת עוצמת התאורה הטבעית ומידת הסנוור, ובהתאם, חזית הבניין שוכללה. בשלבי תכנון מתקדמים יותר, נערכו הדמיות תאורה טבעית נוספות בכדי לוודא עמידה בדרישות תקן LEED לתאורה טבעית (קרדיט 8.1).

לאחרונה הבניין זכה בדירוג הגבוה ביותר של התקן האמריקאי לבנייה ירוקה (92 points Platinum LEED )

2017 AEC Excellence in Sustainability: Porter School of Environmental Studies

הדמיות תאורה טבעית

Porter-5281

Submission to Israeli Standards 5281: Daylight Credit

Porter-LEED

Submission to LEED’s Daylight Credit

Daylight simulation of atrium in winter at noon

Daylight simulation of atrium in winter at noon

Glare analysis of typical office (during initial design phase)

Glare analysis of typical office (during initial design phase)

הדמית קרינת שמש

Solar analysis

Solar analysis

תמונת בית הספר

View from south-west (render by the project architect)

View from south-west (render by the project architect)

Western Facade (render by the project architect)

Western Facade (render by the project architect)

The Capsule meeting room (render by the project architect)

The Capsule meeting room (render by the project architect)

Construction on site

Construction on site