Har-Hotzvim-Tower_580


מגדל הר חוצבים

הר חוצבים, ירושלים, 2008
יזם: חברת “נכסי הר חוצבים” (בבעלות ג.ט.י)
אדריכלות:  קולקר קולקר אפשטיין אדריכלים
מחקר ואקו-אדריכלות: יעוץ הצללה ותאורה טבעית
(בשיתוף עם א.ש.ל איכות סביבה ואקוסטיקה)