Beer-Sheva-Government-Build_580


קריית הממשלה המחוזית, באר שבע

באר שבע, 2005 (נבנה 2002-2006), 73,000 מ”ר
יזם: מנהלת הקמת קריות ממשלה ובתי משפט, משרד האוצר
אדריכלות: רות להב, טוני ריג ולן וורשאו
מחקר ואקו-אדריכלות: ביצוע הדמיות אקלמיות עבור כנס בנייה ירוקה בטוקיו
הפרוייקט זכה בפרס דוד עזריאלי לתכנון אורבני של המועצה לישראל יפה, 2005