Raanana-Hi-TechPark_580


רוגובין תדהר הייטק פארק

רעננה, 2007
יזם: רוגובין תדהר
אדריכלות: פלג אדריכלים
מחקר ואקו-אדריכלות: הדמיות הצללה ותאורה טבעית להצללת פטיו
(בשיתוף עם א.ש.ל איכות סביבה ואקוסטיקה)