תקני בנייה ירוקה

יעוץ וליווי מגוון פרויקטים אדריכליים לעמידה בתקני הבנייה הירוקה השונים: 

 

ת”י 1045: בידוד תרמי של בניינים1045

[reduced width]

מתן המלצות לחומרי בנייה ופרטי בניין העומדים בדרישות התקן, והכנת חוות דעת הכוללת את כלל חישובי התקן.

 

תקן ישראלי 1045 מפרט דרישות מינימאליות לבידוד תרמי בבניינים, בהתאם ליעוד הבניין והאזור האקלימי. התקן כולל דרישות להתנגדות תרמית מינימאלית של אלמנטי מעטפת הבניין, להעברה תרמית מקסימאלית של כלל מעטפת הבניין, ולמקדם רווח חום סולרי מקסימאלי של הזיגוג. דרישות אלו נועדו לצמצום העיבוי על הקירות והתקרות, שיפור הנוחות התרמית, והשגת שימור אנרגיה. העמידה בדרישות התקן מעוגנת בחוק באמצעות תקנות התכנון והבנייה.

 [/reduced width]

 

ת”י 5281: בנייה בת-קיימה (בנייה ירוקה)5281

[reduced width]

ליווי צוות התכנון לאורך כל שלבי התכנון והבנייה, מתן המלצות לקבלת דירוג גבוה בתקן הבנייה הירוקה 5281, והכנה והגשת המסמכים הנדרשים (תיק התעדה) למכון התקניים הישראלי.

 

תקן ישראלי 5281 מפרט את הנדרש מבניינים על מנת שיוכלו להיות מוכרים כבניינים ירוקים. עמידה בתקן מאפשרת צמצום השפעה (שלילית) של הבניינים על הסביבה, לרווחת האדם בהווה ובדורות הבאים. התקן מיועד למבנים חדשים ומשופצים, במגוון יעודים (מגורים, משרדים, מוסדות חינוך, מלונות, מוסדות בריאות, מסחר, בנייני ציבור, ותעשייה). התקן כולל מגוון דרישות בנושאי אנרגיה, קרקע, מים, חומרים, בריאות ורווחה, פסולת, תחבורה, ניהול אתר הבנייה, וחדשנות. מידת העמידה בתנאים אלו מעניקה דירוג (כוכב אחד עד חמישה כוכבים). עיריות ומועצות אזוריות רבות אימצו את התקן, ומתנות קבלת היתר בנייה בעמידה בתקן.

 [/reduced width]

ת”י 5282: דירוג בניינים לפי צריכת אנרגיה5282

[reduced width]

חישוב דירוג צריכת האנרגיה עבור מגוון בניינים, כולל בניינים מורכבים וייחודיים, מתן המלצות לעמידה בדירוג הגבוה ביותר, והפקת חוות דעת המאשרת את מידת הדירוג לו זכאי הבניין. בניינים סטנדרטים ידורגו על פי השיטה המרשמית או התפקודית (באמצעות ממשקENERGYui ) ובניינים ייחודיים באמצעות תוכנת EnergyPlus (תוכנה מהמתקדמות בעולם, אשר לנו ניסיון של כ-10 שנים בביצוע הדמיות באמצעותה).

 

 

תקן ישראלי 5282 מאפשר הערכת התפקוד האנרגטי של הבניין, ובכך מאפשר השגת נוחות אקלימית, חיסכון בחשמל, ושימור אנרגיה (מקומי וגלובלי). התקן מאפשר להעריך את דירוג האנרגיה של בניינים בהתאם למאפייני התכנון (עוד לפני הבנייה), בהסתמך על שיטה מרשמית או על שיטה תפקודית. בעוד השיטה המרשמית מאפשרת לדרג בניינים סטנדרטים בהתאם למאפייני הבניין בלבד, השיטה התפקודית, המבוססת על הדמיה אנרגטית, מאפשרת הערכת בניינים ייחודיים. אף על פי שעמידה בתקן הדירוג האנרגטי 5282 הינה תנאי סף לקבלת תקן בנייה ירוקה 5281, חישוב תקן זה, ובמיוחד בשיטה התפקודית, אינו מסופק ע”י מרבית ממשרדי הליווי לתקן הבנייה הירוקה.

[/reduced width]

 [reduced width]

ייעוץ – לשימור אנרגיה וקיימות (בנייה ירוקה)

מחקר ואקו-אדריכלות מספק מגוון רחב של שירותי יעוץ לבנייה ירוקה, הכולל ליווי צוות התכנון והפקת המסמכים הנדרשים לעמידה בתקני הבנייה הירוקה, מתן המלצות לשכלול התכנון לשם השגת שימור אנרגיה וקיימות, וביצוע מגוון הדמיות אקלימיות.

[/reduced width]