ייעוץ Archives - RecoD

בית תמיר


בית תמיר

אבן יהודה, 2015-2016
אדריכלות: זהר בן יוסף ומירב שניר
מחקר ואקו-אדריכלות: יעוץ הצללה ובידוד

בית לורך


בית פריד

צופים, 2008
אדריכלות: נטע רויטגור-לביץ
מחקר ואקו-אדריכלות: יעוץ אקלימי

תוכנית רובע מנחם


תוכנית רובע מנחם

תמל 2016 רובע מנחם, באר שבע
יזם: עריית באר שבע
אדריכלות: נעמה מליס אדריכלות ובינוי ערים
מחקר ואקו-אדריכלות: יעוץ אקלימי
(בשיתוף עם לשם שפר איכות סביבה)

קריית המודעין


קריית המודעין

משרד הביטחון, מינהל מעבר דרומה
אדריכלות: נעמה מליס אדריכלות ובינוי ערים
מחקר ואקו-אדריכלות: יעוץ  אקלימי

 

בית ספר פורטר

PorterSchool_M


 

ביה”ס ללימודי סביבה ע”ש פורטר

אוניברסיטת תל אביב, 2008-2014
תורמת: דיים שירלי פורטר
אדריכלות: אקסלרוד-גרובמן, גאוטקטורה, חן אדריכלים
מחקר ואקו-אדריכלות: יעוץ תאורה טבעית

זכה בדירוג הגבוה ביותר של התקן האמריקאי לבנייה ירוקה   Platinum LEED ושל התקן הישראלי לבנייה ירוקה 5281

  LEED-platinum

הבניין החדש של בית ספר ללימודי סביבה על שם פורטר הינו תוצאה של תחרות אדריכלית, אשר נערכה בשנת 2008 ביוזמת קרן פורטר, לתכנון הבניין הירוק הראשון באוניברסיטת תל אביב. הבניין תוכנן להכיל מגוון טכנולוגיות סביבתיות, ולשמש כמעבדה ללימוד בנייה ירוקה ולעריכת מחקרים בתחום הסביבה. הבניין מיועד לעמוד בדרישות הגבוהות ביותר של התקן הבניה הירוקה האמריקאי LEED, וכן בתקן הבנייה הירוקה הישראלי 5281.

הבניין תוכנן לשימור אנרגיה ומים. שלושת מאפייניו העיקריים הינם: האטריום, אשר הינו מבואת זכוכית (המוצלת על ידי האקו-וול) ומשמשת לתצוגה; האקו-וול הממוקם בחזית הדרומית, אשר תוכנן לשמש כאזור מחקר; והקפסולה, אשר תציג באמצעות תאורת לד מידע סביבתי, כגון צריכת האנרגיה של הבניין ורמת זיהום האוויר בעיר.

מחקר ואקו-אדריכלות שימש כיועצי תאורה טבעי לבניין פורטר. בשלבי התכנון הראשונים הדמיות תאורה טבעית נערכו להערכת עוצמת התאורה הטבעית ומידת הסנוור, ובהתאם, חזית הבניין שוכללה. בשלבי תכנון מתקדמים יותר, נערכו הדמיות תאורה טבעית נוספות בכדי לוודא עמידה בדרישות תקן LEED לתאורה טבעית (קרדיט 8.1).

לאחרונה הבניין זכה בדירוג הגבוה ביותר של התקן האמריקאי לבנייה ירוקה (92 points Platinum LEED )

2017 AEC Excellence in Sustainability: Porter School of Environmental Studies

הדמיות תאורה טבעית

Porter-5281

Submission to Israeli Standards 5281: Daylight Credit

Porter-LEED

Submission to LEED’s Daylight Credit

Daylight simulation of atrium in winter at noon

Daylight simulation of atrium in winter at noon

Glare analysis of typical office (during initial design phase)

Glare analysis of typical office (during initial design phase)

הדמית קרינת שמש

Solar analysis

Solar analysis

תמונת בית הספר

View from south-west (render by the project architect)

View from south-west (render by the project architect)

Western Facade (render by the project architect)

Western Facade (render by the project architect)

The Capsule meeting room (render by the project architect)

The Capsule meeting room (render by the project architect)

Construction on site

Construction on site

בית ספר צין

ZinSchool_M


 

בית ספר צין

מדרשת בן גוריון, 2008-2010, 2080 מ”ר
יזם: מועצה אזורית הר הנגב
תורמים: אנדרה וקתרין מיראז’
אדריכלות: לוין אדריכלים
מחקר ואקו-אדריכלות: יעוץ אקלימי וקיימות
מקום ראשון, בתחרות כנס הבינ”ל השלישי לבנייה ירוקה (מטעם בית ונוי), קטגוריית בניינים בגודל בינוני, 2012

 עקרונות תכנון

 

בי”ס יסודי צין ע”ש אנדרה וקתרין מיראז’ תוכנן ונבנה בשנים 2010-2008, במדרשת בן גוריון. הפרויקט נבחר ע”י משרד החינוך כאחד משישה בתי ספר ירוקים שיוקמו לרגל 60 שנה לעצמאות ישראל. להגשמת מטרה זו, התכנון התבסס על ניצול מאפייני האקלים המקומי, להשגת נוחות אקלימית ושימור אנרגיה. בין היתר כלל התכנון אגירת צינת לילות הקיץ הקרים במסת המבנה וחימום פאסיבי בחורף דרך פתחים דרומיים. בנוסף ניתן דגש מיוחד לתכנון תאורה טבעית איכותית שמלבד חיסכון משמעותי בהפעלת תאורה חשמלית, משפרת באופן ניכר את תפקוד התלמידים, מצב רוחם, ובריאותם.

 

לשם השגת תאורה טבעית איכותית, פתחי הכיתות הופנו לדרום ולצפון, בחלונות הדרומיים תוכננו פתחים עליונים ומדפי אור להארה טבעית משופרת, בגגות שולבו פתחי תאורה טבעית עליונים להארת עומק הכיתות, ובחלונות שולבו מערכות הצללה פנימיות למניעת סנוור מזוויות שמש נמוכות בעונת החורף. השלמת התאורה הטבעית מבוצעת באמצעות תאורה חשמלית חסכונית (T5  ו-PL ), המופעלת ע”י מעגלי הארה שונים, ונשלטת באמצעות חיישני אור וגלאי נוכחות בהתאם לרמת התאורה הטבעית ונוכחות התלמידים בכיתות.

 

בנוסף לחלונות העיקריים תוכננו בכל הכיתות פתחים נוספים (עליונים או צידיים) לאוורור טבעי מפולש של חלל הכיתות. מטרת האוורור הטבעי היא הספקת אוויר צח לכיתות, שחרור חום מהכיתות (המיוצר באופן טבעי ע”י התלמידים), ושיפור הנוחות התרמית בעונות המעבר. בנוסף למערכות המיזוג תוכננו מערכות אוורור מכאני להשלמת דרישות האוורור, ולצורך קירור מסת הקירות, הרצפה, והתקרה בלילות הקיץ. מעטפת הבניין תוכננה עם מסה תרמית פנימית ובידוד חיצוני לצורך הגברת יעילות הקירור. חימום פסיבי של הכיתות והחללים המשותפים תוכנן באמצעות פתחים דרומיים.

 

התכנון התבסס על שילוב יעוץ אקלימי מתחילת התכנון, ושימוש בהדמיות אקלימיות ממוחשבות ככלי עזר לתכנון. תהליך התכנון שילב מחקר מעשי (אשר הינו מחקר יישומי הנערך במסגרת הפרקטיקה, ככלי עזר לשכלול התכנון והשגת תפקוד אקלימי משופר), ובמסגרת זאת נערכו מדידות אור לאחר אכלוס בית הספר.

 

Climatic Analysis

Sketches of initial daylighting investigations

Sketches of initial daylighting investigations

 

Areas of daylighting investigation during initial design

Areas of daylighting investigation during initial design

 

Simulation of reflected sunbeams in southern windows during noon; during initial design

Simulation of reflected sunbeams in southern windows during noon; during initial design

 

Simulation of reflected sunbeams in southern windows during school hours (fall / spring, 08:00-14:00)

Simulation of reflected sunbeams in southern windows during school hours (fall / spring, 08:00-14:00)

 

Simulation of natural illuminance levels of selected daylighting alternatives (North-South section at Dec. 12:00)

Simulation of natural illuminance levels of selected daylighting alternatives (North-South section at Dec. 12:00)

 

Simulation of natural illuminance levels of selected daylighting alternatives (Southern classroom at Dec. 12:00)

Simulation of natural illuminance levels of selected daylighting alternatives (Southern classroom at Dec. 12:00)

 

Evaluation of thermal conditions in typical classroom (using Energy Plus Simulation)

Evaluation of thermal conditions in typical classroom (using Energy Plus Simulation)

 

Evaluation of energy demand of several climatic alternatives (using Energy Plus Simulation)

Evaluation of energy demand of several climatic alternatives (using Energy Plus Simulation)

 

Design concepts of natural air flow

Design concepts of natural air flow

 

Daylight Simulation of Final Design

Daylight Simulation of Final Design

 

Post Occupancy Evaluation

Measurements of summer natural illuminance (lux) at 14.6.11 during 14:00-16:00

Measurements of summer natural illuminance (lux) at 14.6.11 during 14:00-16:00

 

Glare analysis of typical classroom through High Dynamic Range (HDR) photography

Glare analysis of typical classroom through High Dynamic Range (HDR) photography

 

Luminance High Dynamic Range (HDR) photography (enables measuring luminance with conventional digital cameras)

Step 1: Luminance High Dynamic Range (HDR) photography (enables measuring luminance with conventional digital cameras)

 

Generating luminance map from HDR photography

Step 2: Generating luminance map from HDR photography

 

Glare analysis

Step 3: Glare analysis

 

Student participation in activity to promote awareness for using daylight (with the assistance of Miss. Ailana Ram)

Student participation in activity to promote awareness for using daylight (with the assistance of Miss. Ailana Ram)

 

Photographs of the School

Southern facade, including light-shelves (before landscape development)

Southern facade, including light-shelves (before landscape development)

 

North West View

North West View

 

Northern facade (before landscape development)

Northern facade (before landscape development)

 

Native trees conservation

Native trees conservation

 

Drought Tolerant Plants (designed by Arch. Yael Rosenberg)

Drought Tolerant Plants (designed by Arch. Yael Rosenberg)

 

Outdoor Shading

Outdoor Shading

 

Interior of typical classroom

Interior of typical classroom

 

 

Public Area

Public Area

 

Public Area

Public Area

 

Alternative Transportation  (Photograph by Shira Noy)

Alternative Transportation (Photograph by Shira Noy)

פרסומים רלוונטיים

הכנס הבינלאומי הרבעי לאזורים צחיחים, מדבר ומדבור. אוניברסיטת בן-גוריון. 2012. מחקר-מעשי תומך בתכנון אקלימי וקיימות בבית ספר צין (מציג ערן קפטן).

מקום ראשון, בתחרות כנס הבינ”ל השלישי לבנייה ירוקה, קטגוריית בנינים בגודל בינוני, 2012 (בית ספר צין, בשיתוף עם לוין אדריכלים).

תערוכת מרחב 2011, עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל (בית ספר צין, בשיתוף עם לוין אדריכלים).

אדריכלות נוף, ביטאון האיגוד הישראלי של אדריכלי נוף 38, 2011, עמ’ 27-28 (על בניה ירוקה במוסדות חינוך בישראל – מאת יעל דורי).

מגזין בית ונוי 127, 2012, עמ’ 148 (כתבה בנושא אדריכלות אקולוגיה וטכנולוגיה – מאת אביטל מאור).

שיעור חופשי 102, עמ’ 29. עיתון חדשות החינוך בהוצאת הסתדרות המורים בישראל (כתבה על בתי ספר ששומרים על הסביבה).

 

Glass קליל

Klil-Glass_580


 Glass קליל

לקוח: חברת קליל תעשיות בע”מ, 2015
מחקר ואקו-אדריכלות: הדמיות תרמיות לחלופות זכוכית ומשפחות עיצוב
(O.K. Glass בשיתוף עם עופר קאופמן)

מערכת סולרית חדשנית

Arava-Power-Solar-Systems_580


מערכת סולרית חדשנית

חברת ערבה פאוור וספקולריס סאן בע”מ, 2014
מחקר ואקו-אדריכלות: יעוץ והדמיות סולריות
פטנט בהמתנה

ALC חזית חכמה

Amot-Facades_580


 ALC חזית חכמה

מגדל אטריום אמות, רמת גן, 2012
לקוח: אלומיניום קונסטרקשיין פרו בע”מ
אדריכלות: משה צור אדריכלים בוני ערים בע”מ
מחקר ואקו-אדריכלות: הדמיות ממוחשבות של חזית כפולה
(O.K. Glass ,בשיתוף עם עופר קאופמן)
LEED Platinum מגדל אטריום אמות קיבל אישור הסמכה מוקדמת

תוכנית פיתוח הוד השרון

Hod-Hashron-Plan_580


תוכנית פיתוח הוד השרון

יזם: עריית הוד השרון, 2007
אדריכלות: נעמה מליס אדריכלות ובינוי ערים
מחקר ואקו-אדריכלות: יעוץ והדמיות אקלימיות
(בשיתוף עם א.ש.ל איכות סביבה ואקוסטיקה)