תחרות תכנון מרכז חדשנות ויזמות חינוכית – רשת עתיד 

הצעת תכנון , 2021
תחרות אדריכלית מטעם רשת עתיד
תכנון: אדר’ ד”ר ערן קפטן, אקו אדריכלים

 

הצעת התכנון נבחרה לשלב ב’ בתחרות


סרטון

 


עקרונות תכנון

המרכז מתוכנן לספק חוויה ייחודית באמצעות שילוב חדשני של פנים וחוץ. זאת
באמצעות מגוון חללי פנים הפתוחים לחצרות פנימיות, וקשר עם הסביבה
האורבנית דרך משרבייה.

החצרות מאפשרות הכנסת הטבע לבניין, אלמנט חשוב במיוחד בעידן הדיגיטאלי,
בו אנו מבלים בבית, בקניונים, ובעיקר בטלפון ובמחשב. לפיכך התעצם הצורך
בחשיפה לטבע (ביופיליה), והצורך בהפגת מתחים. מבחינה פדגוגית, החצרות
מייצרות מרחבים למפגשים בלתי פורמליים, חיבורים, ופיתוח מיומנות חברתיות
ותחושת שייכות.

החצרות מספקות מגוון איכויות בתחום הבנייה ירוקה. ההצללה על פתחי הבניין
והצמחייה מספקות אקלים ותאורה טבעית משופרים, ושימור אנרגיה בקירור הבניין.
התאורה הטבעית המסוננת מאפשרת שימוש נוח באמצעיים דיגיטליים, וקשר עם
התאורה הטבעית המשתנה לאורך שעות היממה.

בנוסף החצרות מגדילות את המרחב הוויזואלי של מרחבי הפנים, שומרות על פרטיות
מהרחוב, יוצרות סביבה בטוחה, ומאפשרות שקיפות בין החללים השונים והסביבה החיצונית
(שקיפות המעודדת שותפות בלימוד ובחקר).

חזות הבניין משלבת פשטות בגאומטריה הכללית של הבניין עם מורכבות בפרטי המשרבייה.
מצד אחד הפשטות הגאומטרית מאפשרת רלוונטיות של חזות הבניין גם במציאות עתידית,
ומצד שני מורכבות המשרביות נותנת ביטוי חדשני וסמלי למורכבות עידן המידע והמדיה
הדיגיטלית, וכן ביטוי להיבטים מקומיים מזרח-תיכוניים.

מבעד למשרביות ניתן לראות מעט מהפעילות בבניין, במיוחד בשעות הלילה. בכניסה לבניין
המבקר נחשף בבת אחת לעיצוב חדשני של חללי פנים וחצרות, הכולל שקיפות מירבית, ומכיל
פעילות מגוונת וייחודית. חללי הפנים הנרחבים מאפשרים מגוון מרחבי למידה גמישים, לא
פורמליים, ואכסניה לחדשנות חינוכית וטכנולוגית.

 

 

 

 


מבטים


תוכניות