קריית המודעין

משרד הביטחון, מינהל מעבר דרומה
אדריכלות: נעמה מליס אדריכלות ובינוי ערים
מחקר ואקו-אדריכלות: יעוץ  אקלימי