אב טיפוס חדשני לגני ילדים – גן פטיו

הצעת תכנון , 2016
תכנון: אדר’ ד”ר ערן קפטן, אקו אדריכלים


תכנון ייחודי, המציע דרך חדשה לניצול הקרקע בגני ילדים, הכנסת הטבע לגנים, ויצירת סביבת לימוד ייחודית ואיכותית.

לפרטים אנו פנו לערן 052-4379359