Mevaseret Zion Conservatorium

Design Competition, Israel, 2016
Architect: Eran Kafatn, RecoD


Design Concepts

התכנון כולל בניין ייצוגי הפונה לנוף, בעל איכויות אקלימיות ותאורה טבעית, ומבוסס על שפה אדריכלית ייחודית השאובה מעולם המוסיקה.

בניין הקונסרבטוריון תוכנן כמבנה בעל ארבעה אגפים, המופרדים במבנים שקופים המשמשים כחדרי מדרגות ומעליות, בכל אגף שתי קומות וקומת מרתף.

גובה המבנה מאפשר נוכחות ייצוגית מעל הכביש הסמוך, והשארת חלק ניכר מהמגרש כשטח ציבורי פתוח, המקשר בין המרחב העירוני לאזור הטבעי במורד הוואדי.

מעטפת הבניין של האגפים השונים אטומה כמעט לגמרי לכיוון הכביש ושקופה לכיוון הנוף. כאשר, כל אחד מהאגפים פונה לנוף, בכיוון מעט שונה. באופן זה נעשה ניצול מיטבי של המבטים השונים לירושלים; מושגים מרחבים אקוסטיים משופרים, בעלי הפרדה מהכביש הסואן והפרדה מהאגפים השונים; נוצרת חווית הפתעה עבור המבקרים, ומושגת איכות אקלימית משופרת (חימום פסיבי של הבניין בעונה הקרה מכיוון דרום-מזרח, והגנה מעומס חום וסנוור בשעות אחה”צ מכיוון מערב).

השפה האדריכלית של המבנה שאובה מעולם המוסיקה. גאומטרית המבנה וחלקיו השונים מזכירה במעט מבנה של כלי נגינה שונים, כגון חליל, כינור, נבל, קסילופון, ועוד. (משמע, תיבת תהודה, נקבים, מיתרים, קלידים, וכד’). שפה זאת משולבת גם באלמנטי “בנייה ירוקה”, כגון מערכת הצללת קיר המסך (למניעת עומס חום וצמצום סנוור), פתחי תאורה עליונים (לתאורה טבעית משופרת), ופתחים עגולים בקירות (לאוורור טבעי מפולש). עם זאת, השפה האדריכלית הייחודית משמרת את החזות הירושלמית בעלת קירות האבן.

Views

חזית צפון מערבית משדרות הראל

חזית צפון מערבית מכיוון שדרות הראל

Conservatorium_Ext-Winter

חזית דרום-מזרחית מכיוון הוואדי

Conservatorium_Ext-North

מבט מצפון

Conservatorium_Ext-TopSouth

מבט-על מדרום-מזרח

Conservatorium_Ext-TopEast

מבט-על ממערב

 

Conservatorium_Ext-sideWalk

 

Conservatorium_Ext-all

כל אחד מהאגפים מאופיין באופן שונה בהתאם לעונות השנה השונות, כמחווה ליצירת המופת “ארבע העונות” של אנטוניו ויוולדי. בכל אגף חווית תאורה טבעית שונה, הנוצרת מההפניה השונה של קיר המסך, גוון זכוכית ייחודי לאגף, וריהוט בגוון דומה המסמל עונה.

Conservatorium_Concept

סכמת פתחי תאורה: למטה חורף , מעל אביב, קיץ, וסתיו למעלה

 

Conservatorium_IntSpring

אודיטוריום

 

Conservatorium_Int-Winter

אולם מחול

 

Conservatorium_IntSummer

אולם מקהלות

 

Conservatorium_IntFall

אולם תזמורת

 

Drawings

Conservatorium_Site

תוכנית סביבה

Conservatorium_Landscape

תוכנית האתר

Conservatorium_GroundFloor

תוכנית קומת קרקע

האולמות השונים ממוקמים בקומה העליונה, לשם מבט משופר לנוף, הפרדה אקוסטית, ויצירת מרחבים ייחודיים בעלי תקרה גבוהה ופתחי אור טבעי עליונים.

מעל החניה פיתוח נוף המשמר את המעבר דרך המדרכה, וכן שבילים נוספים המובילים לרחבת הבניין, ומאפשרים דרך מעקף לכניסות הרמפות. מעבר לבניין, לכיוון הוואדי, שביל נופי עבור הציבור הרחב, אשר הינו בעל פיתוח מינימאלי המבוסס על צמחיה טבעית. לשביל גישה הן דרך חדרי מדרגות הבניין והן מהמדרכה (לאורך הרחוב), המאפשרת למשתמשי הבניין, המבקרים, ותושבים, מבט לנוף וגישה לוואדי.

Conservatorium_UpperFloor

תוכנית קומה עליונה

  המבואות, חדרי הנהלה וצוות, וחדרי לימוד עיקריים, ממוקמים בקומת הקרקע, בגובה הרחוב, לשם גישה נוחה ומזמינה למשתמשי הבניין והציבור הרחב.

Conservatorium_LowerFloor

תוכנית קומה תחתונה

חדרי לימוד יחידניים, חדרי אימון קולניים, וחדרי שירות מוקמו בקומת המרתף, אשר הינה פתוחה לחצרות שקועות, המאפשרות גישה מיטבית, לאור, זרימת אוויר טבעית, ונוף.

חניית המבנה הינה חניה תת קרקעית, המאפשרת שמירה מלאה וטיפוח של המעבר הציבורי בסמוך לכביש. לחנייה גישת רכבים באמצעות רמפות חד כיווניות (אחת לכניסה והשנייה ליציאה), דופן פתוחה המאפשרת תאורת יום ואוורור טבעי לחניה, וכן גישה נוחה לפרויקט (דרך קומת המרתף).

Conservatorium_Section

חתך באגף אביב – אודיטוריום

Daylight Simulations

Conservatorium_DaylightWint

הדמיית תאורה טבעית באולם מחול בצהרי החורף

 

Conservatorium_DaylightSpri

הדמית תאורה טבעית באודיטוריום בצהרי הקיץ