עבודות נבחרות

עבודות נבחרות של אקו אדריכלים שנערכו במסגרת יעוץ, תכנון, ומחקר

תכנון 

מוסדות חינוך ומבני ציבור, עם דגש אקלימי, אקולוגי,
ותאורה טבעית איכותית, מבנים באזורי מדבר
בניינים מאופסי אנרגיה, מבני זכוכית אקלימים
תכנון אקלימי מפורט לחזיתות חכמות, ותכנון פרמטרי ירוק

יעוץ

מבני חינוך, מסחר, ציבור, משרדים, מגורים
בתים פרטיים, מבני ספורט
תכנון עירוני, חזיתות ומערכות חכמות

מחקר

תאורה טבעית
מחקר-מעשי
הצללה אופטימאלית
תבנית זרימה טבעית