תחומי מומחיות-שירות

תכנון – אדריכלות אקלימית ובת קיימא

תכנון אדריכלי עם דגש אקלימי ואקולוגי

תכנון אקלימי מפורט לחזיתות חכמות


(ייעוץ – שימור אנרגיה וקיימות (בניה ירוקה

שימור אנרגיה וקיימות

הדמיות אקלימיות

תקני בנייה ירוקה