ייעוץ – לשימור אנרגיה וקיימות (בנייה ירוקה)

מחקר ואקו-אדריכלות מספק מגוון רחב של שירותי יעוץ לבנייה ירוקה, הכולל ליווי צוות התכנון והפקת המסמכים הנדרשים לעמידה בתקני הבנייה הירוקה, מתן המלצות לשכלול התכנון לשם השגת שימור אנרגיה וקיימות, וביצוע מגוון הדמיות אקלימיות.

שימור אנרגיה וקיימות

יעוץ להשגת שימור אנרגיה וקיימות בפרויקטים אדריכליים, ניתן באחד משני מסלולי השירות הבאים:

• יעוץ ממוקד (בהתאם לשלב בו נמצא הפרויקט)
• ליווי מלא של הפרויקט (לאורך כל שלבי התכנון והבנייה)

 שני המסלולים כוללים את אפשרויות השירות הבאות:

• ליווי תקני בנייה ירוקה והגשה למכון התקנים (ראו מעלה “שירות תקני בנייה ירוקה”), או לחלופין התייחסות כללית בלבד לתקני בנייה ירוקה
• ביצוע הדמיות אקלימיות ממוחשבות (מהמתקדמות בעולם) בכדי להבטיח תפקוד מיטבי (ראו מטה “שירות הדמיות אקלימיות ממוחשבות”)
• יעוץ עבור מגוון רחב ומלא של תחומי התמחות בניה ירוקה (ראו רשימה מטה), או לחלופין עבור תחום ספציפי בלבד

 

RecoD-Consultingיעוץ ממוקד – לשימור אנרגיה וקיימות

הכנת חוות דעת ומתן המלצות להשגת שימור אנרגיה וקיימות, בהתאם לשלב בתהליך התכנון והבניה בו נמצא הפרויקט, ובמגוון תחומי מומחיות:

• צורת הבניין והעמדתו במגרש
• בידוד ומסה תרמית
• פתחי בניין וזיגוג
• הצללה אופטימאלית של פתחי בניין ושטחי חוץ
• קירור וחימום פסיביים
• אוורור טבעי
• תאורה טבעית
• נוחות תרמית וויזואלית
• שימור אנרגיה
• חומרי בנייה ידידותיים לסביבה
• פיתוח נוף אקלימי ובר קיימא
• בינוי עירוני אקלימי ובר קיימא

RecoD-LongTermSupportליווי הפרויקט – לשימור אנרגיה וקיימות

תמיכה מקצועית מלאה המלווה את כל תהליך התכנון והבנייה (משלבי התכנון הראשוניים ועד סוף תקופת האכלוס הראשונה) להבטחת יישום ההמלצות.


שירות זה מבוסס על תהליך עבודה ייחודי שד”ר קפטן פיתח לשילוב יעוץ ומחקר-מעשי במהלך התכנון והבנייה, המבטיח תרומה משמעותית עוד בשלבי התכנון הראשוניים, עמידה בתקני בנייה ירוקה, והשגת רמת תפקוד גבוהה לאחר האכלוס. התהליך משלב מחקר-מעשי (Practical-Research) בתהליך תהליך תכנון משולב Integrated Design Process) IDP). מחקר מעשי הינו מחקר יישומי הנערך במסגרת הפרקטיקה, ככלי עזר לשכלול התכנון והשגת תפקוד משופר של פרויקט ספציפי. תהליך התכנון המשולב הינו תהליך חדשני התומך בעבודת צוות יעילה ועריכת מרבית המאמץ התכנוני בתחילת תהליך התכנון, כאשר ניתן להשפיע באופן מהותי על התכנון ועדיין עלות השינויים יחסית נמוכה. לצורך קבלת משוב מידי לגבי תפקוד הבניין עוד בשלבי תכנון ראשוניים, אנו נעזרים בתוכנות Building Information Modeling) BIM).    

במילים אחרות …
בכדי להפיק את המירב מההדמיות הממוחשבות, אנו מתייחסים אליהן, לא רק כפעולות חישוב גרידא, אלא כבדיקות בעלות אופי חקירתי, הדורשות שיטת עבודה מובנית ושילוב מושכל בתהליך התכנון. לדוגמא, ביצוע הדמיות ראשוניות בשלב התכנון הראשוני, לבדיקת חלופות אדריכליות; ביצוע הדמיות מפורטות בשלב התכנון המפורט, לבדיקה ושכלול מאפייני התכנון המדויקים; ביצוע הערכת תפקוד מדויקת באמצעות הדמיות בשלב תוכניות הביצוע, להוכחת עמידה בתקנים; וביצוע מדידות לאחר אכלוס בשלב הפעלת הבניין, לכיול סופי של מערכות הבניין והסקת מסקנות עבור פרויקטים עתידיים.

הדמיות אקלימיות

ביצוע מגוון הדמיות אקלימיות (כבסיס לייעוץ או על פי דרישה ספציפית):

Shadingהדמית צל

לבחינת זכויות שמש במרחב הבנוי

 


Optimal-Shadingהדמית הצללה אופטימאלית

לתכנון אלמנטי הצללה, המאפשרים הן הפחתת עומס חום בקיץ והן חימום פסיבי בחורף

 

 

 


Daylightהדמית תאורה טבעית

להערכת נוחות וויזואלית, כולל הסתברות לסנוור

 


הדמית תרמית / אנרגטית

להערכת נוחות תרמית, דירוג אנרגטי, ושימור אנרגיה

 

 

 


Natural-Ventilationהדמית אוורור טבעי

להערכת זרימת אוויר טבעית בבניינים וביניהם, באמצעות Air Mass Flow & CFD

 


 

Windהדמית רוח

להערכת מפגעי רוחות, ושכלול תכנון הבינוי העירוני

 

 

 

 

 


תקני בנייה ירוקה

יעוץ וליווי מגוון פרויקטים אדריכליים לעמידה בתקני הבנייה הירוקה השונים:

ת”י 1045: בידוד תרמי של בניינים1045

מתן המלצות לחומרי בנייה ופרטי בניין העומדים בדרישות התקן, והכנת חוות דעת הכוללת את כלל חישובי התקן.

תקן ישראלי 1045 מפרט דרישות מינימאליות לבידוד תרמי בבניינים, בהתאם ליעוד הבניין והאזור האקלימי. התקן כולל דרישות להתנגדות תרמית מינימאלית של אלמנטי מעטפת הבניין, להעברה תרמית מקסימאלית של כלל מעטפת הבניין, ולמקדם רווח חום סולרי מקסימאלי של הזיגוג. דרישות אלו נועדו לצמצום העיבוי על הקירות והתקרות, שיפור הנוחות התרמית, והשגת שימור אנרגיה. העמידה בדרישות התקן מעוגנת בחוק באמצעות תקנות התכנון והבנייה.


ת”י 5281: בנייה בת-קיימה (בנייה ירוקה)5281

ליווי צוות התכנון לאורך כל שלבי התכנון והבנייה, מתן המלצות לקבלת דירוג גבוה בתקן הבנייה הירוקה 5281, והכנה והגשת המסמכים הנדרשים (תיק התעדה) למכון התקניים הישראלי.

תקן ישראלי 5281 מפרט את הנדרש מבניינים על מנת שיוכלו להיות מוכרים כבניינים ירוקים. עמידה בתקן מאפשרת צמצום השפעה (שלילית) של הבניינים על הסביבה, לרווחת האדם בהווה ובדורות הבאים. התקן מיועד למבנים חדשים ומשופצים, במגוון יעודים (מגורים, משרדים, מוסדות חינוך, מלונות, מוסדות בריאות, מסחר, בנייני ציבור, ותעשייה). התקן כולל מגוון דרישות בנושאי אנרגיה, קרקע, מים, חומרים, בריאות ורווחה, פסולת, תחבורה, ניהול אתר הבנייה, וחדשנות. מידת העמידה בתנאים אלו מעניקה דירוג (כוכב אחד עד חמישה כוכבים). עיריות ומועצות אזוריות רבות אימצו את התקן, ומתנות קבלת היתר בנייה בעמידה בתקן.


ת”י 5282: דירוג בניינים לפי צריכת אנרגיה5282

חישוב דירוג צריכת האנרגיה עבור מגוון בניינים, כולל בניינים מורכבים וייחודיים, מתן המלצות לעמידה בדירוג הגבוה ביותר, והפקת חוות דעת המאשרת את מידת הדירוג לו זכאי הבניין. בניינים סטנדרטים ידורגו על פי השיטה המרשמית או התפקודית (באמצעות ממשקENERGYui ) ובניינים ייחודיים באמצעות תוכנת EnergyPlus (תוכנה מהמתקדמות בעולם, אשר לנו ניסיון של כ-10 שנים בביצוע הדמיות באמצעותה).

תקן ישראלי 5282 מאפשר הערכת התפקוד האנרגטי של הבניין, ובכך מאפשר השגת נוחות אקלימית, חיסכון בחשמל, ושימור אנרגיה (מקומי וגלובלי). התקן מאפשר להעריך את דירוג האנרגיה של בניינים בהתאם למאפייני התכנון (עוד לפני הבנייה), בהסתמך על שיטה מרשמית או על שיטה תפקודית. בעוד השיטה המרשמית מאפשרת לדרג בניינים סטנדרטים בהתאם למאפייני הבניין בלבד, השיטה התפקודית, המבוססת על הדמיה אנרגטית, מאפשרת הערכת בניינים ייחודיים. אף על פי שעמידה בתקן הדירוג האנרגטי 5282 הינה תנאי סף לקבלת תקן בנייה ירוקה 5281, חישוב תקן זה, ובמיוחד בשיטה התפקודית, אינו מסופק ע”י מרבית ממשרדי הליווי לתקן הבנייה הירוקה.

תקן מערכות זיגוג – ת”י 5068

 


תקן בנייה ירוקה אמריקאי –  LEED, סעיף התאורה הטבעית 

 LEED-Daylight